โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย พิษณุโลก รับสมัคร ธุรการโรงเรียน

ด้วยโรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย

ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 1 อัตรา

  • ค่าตอบแทน 9,000 บาท / เดือน
  • มีวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป
  • มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel และ PowerPoint) หรือโปรแกรม อื่นๆ ที่มีความจำเป็น

ผู้สมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย ตั้งแต่วันที่ 6 – 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ( ไม่เว้นวันหยุดราชการ )

รายละเอียดเพิ่มเติม