โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก รับสมัครครู 2 อัตรา หมดเขต 25 เมษายน 2564

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก รับสมัคร ครู 2 อัตรา

ครูอัตราจ้างวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 8,940 บาท
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์
มีใบประกอบวิชาชีพครู

ครูอัตราจ้างคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 8,940 บาท
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
มีใบประกอบวิชาชีพครู

รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 25 เมษายน 2564
09.00 – 15.30 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องกลุ่มงานบริหารบุคคล อาคารบุณฑริกา ชั้น ๒
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก

รายละเอียดเพิ่มเติม