โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ รับสมัคร ครูสังคมศึกษา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูอัตราจ้างวิชาสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 – ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน ได้ที่ห้องบริหารงบประมาณและบุคลากร อาคาร 5- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 081-8867754 (ครูดารุณี รัตนะดารัล)

รายละเอียดเพิ่มเติม