โรงเรียนยางโกลนวิทยา รับสมัคร ครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอก ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าจ้าง 9,000- บาท

ระยะเวลาในการจ้าง 5 เดือน

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 3 มิถุนายน 2563
สอบคัดเลือกวันที่ 8 มิถุนายน 2563
ประกาศผลคัดเลือกวันที่ 9 มิถุนายน 2563
ทำสัญญาจ้างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563