โรงเรียนผดุงวิทยา รับสมัคร ธุรการโรงเรียน (ม.6 / ปวช.)

ด้วย โรงเรียนผดุงวิทยา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ธุรการโรงเรียนผดุงวิทยา

ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 1 อัตรา

  • ค่าตอบแทน 9,000 บาท/เดือน
  • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป หรือ เทียบเท่า (ม.6) (สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถสมัครได้ แต่ต้องได้รับค่าจ้างในอัตราเดือนละ 9,000 บาท)

ผู้สมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องปฏิบัติการธุรการ โรงเรียนผดุงวิทยา ตั้งแต่วันที่ 14 – 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศโรงเรียนผดุงวิทยา
กำหนดการคัดเลือก