โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ รับสมัคร ครูอัตราจ้าง

ด้วยโรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 7,000 บาท / เดือน
มีความรู้ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาเอกภาษาไทย หรือวิชาประถมศึกษา หรือวิชาเอกภาษาอังกฤษ
ไม่ได้ระบุไว้ว่าต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพครู

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ณ ห้องสำนักงานโรงเรียน ประชาอุปถัมภ์ ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่บัดนี้เป็นไป 17 – 23 มกราคม 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 0839292392 (นางสาวเหมวรรณ เอี่ยมสาย)

รายละเอียดเพิ่มเติม