โรงเรียนชาติตระการวิทยา รับสมัคร ครูอัตราจ้าง 2 อัตรา

ด้วยโรงเรียนชาติตระการวิทยา ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้           

วิชาเอกภาษาจีน                          1 อัตรา
วิชาเอกดนตรีศึกษา/ดนตรีสากล    1  อัตรา      

ค่าตอบแทน 8000 บาท / เดือน      
ระยะเวลาการจ้าง วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2563

ให้ผู้ประสงค์จะรับสมัครยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ภายในวันที่ 8-16 มิถุนายน 2563 (ในเวลาราชการ) ณ ห้องบุคคล โรงเรียนชาติตระการวิทยา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม