สพป.พิษณุโลก เขต 3 รับสมัคร ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 11 อัตรา

ด้วยสำนักงานพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา เขต 3 พิษณุโลก มีความประสงค์รับสมัครจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 11 อัตรา

ค่าตอบแทน 17,000 บาท / เดือน
เป็นข้าราชการครูที่เกษียณอายุไปแล้ว
มีไม่ต่ำกว่า ป.ตรี และใบวิชาชีพครู
มีร่างกายที่แข็งแรง

โรงเรียนวัดโบสถ์ ครูสอนพลศึกษา หมดเขต 20 ม.ค.63 รายละเอียด
โรงเรียนวัดท่าช้าง ครูประถมศึกษา หรือคณิตศาสตร หมดเขต 21 ม.ค.63 รายละเอียด
โรงเรียนวัดหนองมะคัง ครูสายการสอน หมดเขต 20 ม.ค.63 รายละเอียด
โรงเรียนบ้านป่าแดง ครูประถมศึกษา หมดเขต 20 ม.ค.63 รายละเอียด
โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์) ครูสอนดนตรี หมดเขต 20 ม.ค.63 รายละเอียด
โรงเรียนวัดบ้านน้อย ครูสายการสอน หมดเขต 20 ม.ค.63 รายละเอียด
โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา ครูประถมศึกษา หมดเขต 21 ม.ค.63 รายละเอียด
โรงเรียนวัดหางไหล ครูสอนดนตรี หมดเขต 20 ม.ค.63 รายละเอียด
โรงเรียนบ้านชาติตระการ  ครูสอนสุขศึกษาและพลศึกษา หมดเขต 20 ม.ค.63
เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 2 เอกสารแนบ 3
โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ครูเอกประวัติศาสตร์ หมดเขต 20 ม.ค.63 รายละเอียด
โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยว ครูประถมศึกษา หมดเขต 20 ม.ค.63 รายละเอียด