ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก รับสมัคร พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน สาขา เทคโนโลยีสื่อสารเพื่อการศึกษา / เทคโนโลยีสารสนเทศ

งานราชการพิษณุโลก