โรงเรียนโรจนวิทย์ รับสมัคร ครูอนุบาล

โรงเรียนโรจนวิทย์รับสมัครงาน 
ตำแหน่ง : ครูอนุบาล

คุณสมบัติ
เพศหญิง / จบการศึกษาวุฒิปริญาตรี / ใจดีรักเด็ก

สมัครที่ออนไลน์ได้ที่ : https://goo.gl/KxKkXW
ส่งเอกสารใบสมัครได้ที่: rojanawit.001@gmail.com

ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารตามอีเมล์ท้ายใบสมัครได้เลยค่ะ หรือ สมัครได้ด้วยตนเองที่ห้องธุรการโรงเรียน 055-258-628 ต่อ 0

ขอขอบคุณ
Jeeffy Jeef