โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ (จ่างอนุเคราะห์) รับสมัครครูไม่จำกัดสาขา 2 อัตรา

ด้วยโรงเรียนวัดเหล่าขวัญ (จ่างอนุเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 มีความประสงค์รับสมัครครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง
ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 2 อัตรา (ไม่จำกัดสาขาเอก)

ค่าตอบแทน
6,000 บาท / เดือน

หางานครูพิษณุโลก

คุณสมบัติ
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดก็ได้(ถ้ามีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครู จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรีตามที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. กำหนด
มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

ผู้สมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ (จ่างอนุเคราะห์) ตั้งแต่ วันที่ 4 พฤศจิกายน – 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

รายละเอียดเพิ่มเติม