โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา รับสมัคร ครูเอกคอมพิวเตอร์ (หมดเขต 28 พ.ย.62)

โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาเอกคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

  • ปริญญาตรี เอกคอมพิวเตอร์
  • มีใบประกอบชิาชีพครู
  • ค่าตอบแทน 9000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม