การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครพนักงาน 13 ตำแหน่ง 99 อัตรา (อยุธยา,ชลบุรี,นครปฐม)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก ลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้าเพื่อเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสังกัดสำนักงานการไฟฟ้าเขต 1 (อยุธยา)
1. ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) 16 อัตรา
2. ผู้ช่วยช่าง (สำนักงาน) 7 อัตรา
3. ผู้ช่วยบัญชี 5 อัตรา
4. ผู้ช่วยบัญชี (PEA SHOP) 3 อัตรา
5. ผู้ช่วยบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา

สังกัดสำนักงานการไฟฟ้าเขต 2 (ชลบุรี)
6. ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) 17 อัตรา
7. ผู้ช่วยช่าง (สำนักงาน) 11 อัตรา
8. ผู้ช่วยบัญชี 3 อัตรา

สังกัดสำนักงานการไฟฟ้าเขต 3 (นครปฐม)
9. ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) 6 อัตรา
10. ผู้ช่วยช่าง (สำนักงาน) 16 อัตรา
11. ผู้ช่วยบัญชี (PEA SHOP) 4 อัตรา
12. ผู้ช่วยบัญชี 5 อัตรา
13. ผู้ช่วยบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ 4 อัตรา 

การรับสมัครสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 สถานที่รับสมัคร ณ สำนักงานการไฟฟ้าเขต 1 (อยุธยา) สำนักงานการไฟฟ้าเขต 2 (ชลบุรี) และสำนักงานการไฟฟ้าเขต 3 (นครปฐม)

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้าง
เอกสารแนบท้ายสรรหาลูกจ้าง ก.1 ปี 63
เอกสารแนบท้ายสรรหาลูกจ้าง ก.2 ปี 63
เอกสารแนบท้ายสรรหาลูกจ้าง ก.3 ปี 63
ใบสมัครคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้าง