การไฟฟ้าฝ่ายผลิต เตรียมเปิดสมัครงาน 5 ตำแหน่ง 93 อัตรา

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต เตรียมเปิดรับสมัครงาน พนักงานสัญญาจ้างพิเศษ เตรียมเปิดรับสมัครงาน เป็นพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ จำนวน 93 อัตรา โดยจะประกาศรายละเอียดในวันที่ 12 กรกฏาคม 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล
2.ตำแหน่งพนักงานขับรถ
3.ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
4.ตำแหน่งพนักงานขับเรือ
5.ตำแหน่งคนชำนาญงาน

Please follow and like us: