TOPMART พิษณุโลก รับสมัครพนักงาน 3 ตำแหน่ง 13 อัตรา

พนักงานขาย การศึกษา ขั้นต่ำม.3
สาขาในเมิอง 5 คน สาขาบ้านใหม่ 1 คน สาขา วังเป็ด(เลยมน.) 5 คน

ซุปเปอร์ไวท์เซอร์ การศึกษา ปวส.-ป.ตรี รับ1 คน

พนักงานแผนกจัดซื้อ วุฒิปวส.บัญชี เพศหญิง 1คน

เอกสารในการสมัครงาน
สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
สำเนาทะเบียนบ้าน 2ชุด
สำเนาวุฒุิการศึกษา 2 ชุด
รูปถ่าย หน้าตรง 2ใบ

ยื่นใบสมัครที่ บ.รอบบรรเจิดจำกัด สำนักงานใหญ่ ถนนสายเลี่ยงเมือง เลยแยกอินโดจีน 4 ก.ม สอบถามโทร 055-906612

ที่มา TOPMART@พิษณุโลก