โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก รับสมัคร เจ้าพนักงานงานธุรการ

ด้วยโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างรายคาบ

โรงพยาบาลพุทธชินราช รับสมัครงาน เจ้าพนักงานธุรการ

ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา (ปฏิบัติงานที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่)

ค่าตอบแทน
480 บาท /คาบ / 8 ชั่วโมงต่อวัน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปวส.ทุกสาขา
– มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่
– ชาย หญิง อายุ 18 – 35 ปี
– มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
– มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณ

มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่
– ชาย หญิง อายุ 18 – 35 ปี
– มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
– มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณ

ขอและยื่นใบสมัคร ได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ตึกอำนวยการ ชั้น 4 ตั้งแต่วันนี้ – 16 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 30 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม