อบต.ชัยนาม รับสมัคร พนักงานจ้าง 2 อัตรา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา รับสมัครตั้งแแต่วันที่ 16 – 24 กันยายน 2562

ตำแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา
พนักงานสูบน้ำ 1 อัตรา

ผู้สนใจสมัครเป็นพนักงานจ้าง ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 16 – 24 กันยายน 2562 เบอร์โทรศัพท์ 055 000530 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

งานล่าสุด:

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแควบ้านสองแคว รับสมัคร พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง
วี เมด แล็บ เซ็นเตอร์ รับสมัคร นักวิทยาศาสตร์พัฒนาเทคโนโลยี
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัครงาน 4 ตำแหน่ง 13 อัตรา
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัคร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 22 อัตรา
กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 10 อัตรา
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร รับสมัคร งานขับรถยนต์
Please follow and like us: