อบต.ชัยนาม รับสมัคร พนักงานจ้าง 2 อัตรา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา รับสมัครตั้งแแต่วันที่ 16 – 24 กันยายน 2562

ตำแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา
พนักงานสูบน้ำ 1 อัตรา

ผู้สนใจสมัครเป็นพนักงานจ้าง ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 16 – 24 กันยายน 2562 เบอร์โทรศัพท์ 055 000530 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก