สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก รับสมัคร ลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล 3 ตำแหน่ง 15 อัตรา

ด้วยสำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์รับสมัคร ลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลตามโครงการตรวจเข้มข้นรถโดยสารสาธารณะ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ 12 อัตรา

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง 2 อัตรา

ตำแหน่ง พนักงานขับรถ 1 อัตรา

ขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ งานบริหารทั่วไป ชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 2 ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เบอร์ 055 – 301082 ตั้งแต่วันนี้ – 23 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ