เทศบาลตำบลบางระกำ รับสมัคร คนงานประจำรถขยะ 2 อัตรา

ด้วยเทศบาลตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบางระกำ

ตำแหน่ง

  • คนงานประจำรถขยะ 2 อัตรา สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบางระกำ

  • อายุไม่ต่ำกว่า 18 และ ไม่เกิน 60 ป
  • ไม่จำกัดเพศ
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  • ค่าตอบแทน 10,000 บาท / เดือน

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารด้วยตนเอง ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 11 – 20 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ค่าสมัครสอบ 50 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

งานล่าสุด:

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแควบ้านสองแคว รับสมัคร พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัครงาน 4 ตำแหน่ง 13 อัตรา
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัคร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 22 อัตรา
กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 10 อัตรา
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร รับสมัคร งานขับรถยนต์
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว เปิดรับเจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน 1 อัตรา
อบต.บึงกอก รับสมัคร พนักงานจ้าง4 ตำแหน่ง 6 อัตรา
Please follow and like us: