เทศบาลตำบลบางระกำ รับสมัคร คนงานประจำรถขยะ 2 อัตรา

ด้วยเทศบาลตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบางระกำ

ตำแหน่ง

  • คนงานประจำรถขยะ 2 อัตรา สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบางระกำ

  • อายุไม่ต่ำกว่า 18 และ ไม่เกิน 60 ป
  • ไม่จำกัดเพศ
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  • ค่าตอบแทน 10,000 บาท / เดือน

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารด้วยตนเอง ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 11 – 20 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ค่าสมัครสอบ 50 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม