โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก รับสมัคร พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

ด้วยโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตั้งแต่ วันี้ – 13 กันยายน 2562

ตำแหน่ง
พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 1 อัตรา

ค่าตอบแทน
360 บาท / วัน

คุณสมบัติ
เพศชาย อายุ 25 – 30 ปี
ปวช.ทุกสาขา
มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่

ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ตึกอำนวยการ ชั้น 4 ตั้งแต่วันนี้ – 13 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ค่าสมัครสอบ 30 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม