คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัคร ผู้ปฏิบัติงานบริหาร และ คนสวน รวม 4 อัตรา

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ค่าตอบแทน วันล่ะ 315 บาท

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ใช้วุฒิ ปวส.พาณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ
1 งานพัสดุ 2 อัตรา หมดเขตรับสมัคร 20 กันยายน 2562
2. งานคลีนิคพิเศษนอกเวลา 1 อัตรา หมดเขตรับสมัคร 27 กันยายน 2562

ตำแหน่ง คนสวน ใช้วุฒิ ม.3
1. งานบริหารจัดการทรัพย์สิน 1 อัตรา หมดเขตรับสมัคร 20 กันยายน 2562

ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เบอร์โทรศัพท์ 055 96 7939

ประกาศรับสมัครผู้ปฏิบัติงานบริหารและคนสวน
ใบสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)