กองทัพอากาศ เปิดสอบบรรจุข้าราชการสัญญาบัตร และ ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ถึง 908 อัตรา (พิษณุโลก 14 ตำแหน่ง)

ด้วยกองทัพอากาศ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุน พลอาสาสมัคร ลูกจ้าง และ พนักงานราชการ เข้ารับราชการ ชั้นสัญญาบัตร และ ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร รวม 908 อัตรา (พิษณุโลก 14 ตำแหน่ง )

คุณสมบัติทั่วไป
ชายหญิง สูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม.
วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท
ชั้นสัญญบัตรอายุ 18 – 35 ปี
ต่ำกว่าชั้นสัญญบัตร 18 -30 ปี

ชั้นสัญญาบัตร 90 อัตรา
ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร 818 อัตรา

เฉพาะประจำพิษณุโลกเท่านั้น

 1. ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา / ปวช ไฟฟ้ากำลัง
 2. เจ้าหน้าที่สรรพวุฒิ 1 อัตรา / ปวช ช่างอิเล็กทรอนิตส์
 3. เจ้าหน้าที่เครื่องทุ่นแรง 1 อัตรา / ปวช ทางเครื่องกล
 4. เจ้าหน้าที่ขนส่งประจำอากาศยาน 1 อัตรา / ปวช.งานเครื่องกล โลหะการ ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมโลหะ
 5. ช่างยานพาหนะ 1 อัตรา / ปวช.งานเครื่องกล โลหะการ ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมโลหะ
 6. เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 อัตรา / ปวช.เทคนิคคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์กราฟฟิค เทคโนโลยีสารสนเทศ
 7. เจ้าหน้าที่การภาพ 1 อัตรา / ปวช.สาขางานวิจิตรศิลป์ งานออกแบบ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดิทัศน์ สาขางานเทคโนโลยีศิลปกรรม คอมพิวเตอร์กราฟฟิก เทคโนโลยีนิเทศศิลป์
 8. เจ้าหน้าที่เกียกกาย 1 อัตรา / ปวช.วิชาอาหารและโภชนาการ คหกรรมศาสตร์ หรือ ม.6
 9. สูทกรรม 1 อัตรา / ปวช.วิชาอาหารและโภชนาการ คหกรรมศาสตร์ หรือ ม.6
 10. เจ้าหน้าที่กิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา / ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
 11. เจ้าหน้าที่คลัง 1 อัตรา / ปวช.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือ ม.6
 12. เจ้าหน้าที่คุมและสถิติ 1 อัตรา / ปวช. วิชาพาณิชยกรรม หรือ ม.6
 13. เสมียนสัสดี 1 อัตรา / ปวช.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือ ม.6
 14. เจ้าหน้าที่ดับเพลิง 1 อัตรา / ปวช. ในสาขาวิชา หรือทางการก่อสร้าง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง

รับสมัครทางอินเตอร์ที่เวปไซต์ http://www.rtaf-recruit.com/ เท่านั้น ตั้งแต่ 14 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง

ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 385 บาท

ตำแหน่งอื่นๆคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม