โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ พนักงานบริการ

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ พนักงานบริการ รับสมัคร 7 – 13 มิถุนายน 2567