โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลงิ้วงาม รับสมัคร เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ประชาสัมพันธ์‼️

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลงิ้วงาม
เปิดรับสมัคร

📍ตำแหน่ง พนักงานบันทึกข้อมูล 1 อัตรา