โรงพยาบาลสวรรคโลก สุโขทัย รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลสวรรคโลก รับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
เงินเดือน 9400 บาท

ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
เงินเดือน 11500 บาท
ปวท – ปวส.ที่ทีความเหมาะสมกับหน้าที่

รับสมัคร 7 – 13 มีนาคม 2567 ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสวรรคโลก รายละเอียดเพิ่มเติม