เอสเค โอเอ เซ็นเตอร์ รับสมัคร เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล และ เจ้าหน้าที่ธุรการ

📢เปิดรับสมัครพนักงานด่วน!!!
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
เจ้าหน้าที่ธุรการ
👉 ส่งใบสมัครมาที่ E-Mail: Office.ga@skoacenter.com
สอบถามเพิ่มเติม โทร 061-4139594 (วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 น. – 17.30 น )