สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) รับสมัคร พนักงานจ้างเหมา เพื่อปฏิบัติงานด้านภูมิสารสนเทศ

ประชาสัมพันธ์ : รับสมัครงานพนักงานจ้างเหมา เพื่อปฏิบัติงานด้านภูมิสารสนเทศ ปฏิบัติงานประจำส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) เงินเดือน 16,300 บาท รับสมัครถึงวันที่ 25 เมษายน 2567

โดยให้จัดส่ง Resume ผ่านทาง E mail : teedinparo11@gmail.com

สัมภาษณ์ วันที่ 29 เมษายน 2567
ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 เลขที่ 555 ม.6 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 1 พฤษภาคม 2567

สอบถามเพิ่มเติม 055 009937 ต่อ 503
หมายเหตุ : ไม่มีที่พัก