สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตาก เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

📣 ประชาสัมพันธ์ 📣
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สังกัด สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตาก

📌 กลุ่มงานบริการ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

📝ยื่นหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง
ระหว่างวันที่ 17 – 28 มิถุนายน 2567
⏰ ภาคเช้า : 09.00 น. – 12.00 น. /ภาคบ่าย : 13.00 น. – 16.00 น.
(เว้นวันหยุดราชการ)

ณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตาก

** ขอให้ผู้ที่สนใจสมัครฯ อ่านประกาศฯ อย่างละเอียด**
รายละเอียดเพิ่มเติม…
เว็บไซต์ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตาก
http://tak.nfe.go.th/ หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์”
หรือ โทร. 0 5551 1088