สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ อุตรดิตถ์ รับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง

ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 ตำแหน่ง
1.ตำแหน่ง บรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอทองแสนขัน

  1. ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทองแสนขัน
  2. ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์