สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัคร พนักงานราชการ

สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล