สนามบินสุโขทัย รับสมัคร เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 2 อัตรา

เปิดรับสมัครด่วน!!!
ประจำสนามบินสุโขทัย

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 2 อัตรา

เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.6

ค่าจ้าง510บาท/วัน

สนใจสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบุคคล สรรหาและว่าจ้าง

สนามบินสุโขทัย วันจันทร์ -ศุกร์ 089-4609796

เอกสารประกอบการสมัครงาน

– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาใบอนุญาตขับขี่(ถ้ามี)
– สำเนาใบสำคัญทางทหาร
– รูปถ่าย 1.5 นิ้ว
– สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)
– ใบรับรองแพทย์