บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย รับสมัคร นักพัฒนาสังคม 2 อัตรา นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา

ประกาศบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย

  • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย จำนวน ๒ ตำแหน่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (นักพัฒนาสังคม และ นักสังคมสงเคราะห์)
  • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ดาวน์โหลดเอกสาร https://drive.google.com/drive/folders/1C95_H86PO7uq37wlcttVc6rFIJDfJAN3?usp=sharing