ธนาคารกรุงไทยสาขาพิจิตร รับสมัคร แม่บ้าน และ รปภ.

ธนาคารกรุงไทยสาขาพิจิตร เปิดรับสมัครงานเพิ่มดังนี้
1.พนักงานรักษาความปลอดภัย เพศชาย 1 อัตรา
1.พนักงานรักษาความสะอาด เพศหญิง 1 อัตรา
รายละเอียดตามภาพ สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เตรียมสำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษา รูปถ่าย 1 ใบ มาสมัครได้ที่ธนาคารกรุงไทยชั้น 2 ครับ