Kerry Express พิษณุโลก รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขาถนนบรมไตรโลกนารถ , สาขาบ้านคลอง

Kerry Express เปิดรับสมัครงาน หลายอัตรา!!

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขาถนนบรมไตรโลกนารถ , สาขาบ้านคลอง
รูปแบบการจ้าง : พนักงานประจำรายวัน ต่อสัญญาจ้างทุก 3 เดือน อัตราค่าจ้างรวมเงินพิเศษ 10,000-12,000++

คุณสมบัติเบื้องต้น
ไม่จำกัดเพศ
วุฒิการศึกษา ปวส ขึ้นไป
หากเคยผ่านงานบริการลูกค้า หรือต้อนรับลูกค้าในธุรกิจขนส่งจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถทำงานแบบวันหยุดหมุนเวียนได้ (ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน)
ลงทะเบียนสมัครงาน : https://forms.gle/TeeEChtB2TcDHc9d9
(หน้าสมัครงานเป็น google form อาจะมีหน้าโฆษณาขึ้นก่อน ให้ดำเนินการ “กดข้ามโฆษณา” หรือ “Skip”

ติดต่อสอบถาม วันจันทร์ถึงศุกร์ 09.00 – 16.00 น.
คุณกรรณิการ์