โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่การเงินและการบัญชี 2 อัตรา จบสาขาบัญชีและการเงิน (มีความเชี่ยวชาญทางด้านการบัญชีและการเงินและเชี่ยวชาญ Microsoft Word, Excel , Power point)

อัตราเงินเดือน : ตามโครงสร้าง
การศึกษา : ระดับปริญญาตรี
คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 2. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความอดทน
 3. มีทักษะในตำแหน่งงานที่สมัครเป็นอย่างดี
 4. มีความรับผิดชอบสูง
 5. หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
  เอกสารการสมัครงาน
 6. Resume
 7. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
 8. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 9. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 10. รูปถ่าย 1 รูป ขนาด 1-1.5 นิ้ว
 11. เอกสารที่ต้องการยื่นเพิ่มเติม
  สมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่มได้ที่
  โทร : 055-210401 , 086-4469370
  หรือ ส่ง.resume ที่
  Line ID: asasas711
  E-mail : anusit9@hotmail.com , Malabiangjob246@gmail.com
  สถานที่ตั้ง : 246 ถนนมาลาเบี่ยง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 (ใกล้สนามบิน