โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก รับสมัคร ครูเอกคหกรรม

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างวิชาเอกคหกรรม 1 อัตรา

📝 – เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 24 พฤศจิกายน 2566 เว้นวันหยุดราชการ ให้ผู้สนใจขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่งานบุคคล อาคาร5 (หน้าเสาธง) โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

https://drive.google.com/drive/folders/1IroXXyzzC6jKpLWDGsq7epK5f9rpVxVh