โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย รับสมัคร พนักงานขายสินค้าร้านค้าสวัสดิการ

📢ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขายสินค้าร้านค้าสวัสดิการ
รับสมัครระหว่าง วันที่ 20 – 24 ธันวาคม 2566
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ อาคารธุรการ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมานี้