โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย รับสมัคร ครูผู้สอน วิชาเอกนาฏศิลป์

📢ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกนาฏศิลป์
รับสมัครระหว่าง วันที่ 12 – 16 ธันวาคม 2566
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ อาคารธุรการ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมานี้