โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย รับสมัคร ครูเอกวิทยาศาสตร์

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยเรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์ระหว่างวันที่ 16 – 20 พฤศจิกายน 2566 ไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น. รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมานี้ ขอบคุณค่ะ