โรงเรียนอนุบาลสุโขทัยรับสมัคร นักการภารโรง

📢ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักการภารโรง
รับสมัครระหว่าง วันที่ 14 – 18 ธันวาคม 2566
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ อาคารธุรการ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมานี้ ขอบคุณค่ะ 🙏🙏🙏