โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก รับสมัคร เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

📣 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย