โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัคร คนสวน

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น พนักงานราชการ (เงินรายได้) ตำแหน่ง คนสวน จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2566 สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ ห้องสำนักงานเลขานุการ อาคารเรียน 3 ของโรงเรียนในวันและเวลาราชการ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใบสมัคร