โรงเรียนบ้านหลังเขา รับสมัคร ธุรการโรงเรียน

โรงเรียนบ้านหลังเขา ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน