โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย รับสมัคร พนักงานช่วยเหลือคนไข้

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 8690 บาท
ม.3 – ม.6

โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2567 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม