โรงพยาบาลวชิรบารมี รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์

📋โรงพยาบาลวชิรบารมี📋
เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ (รายเดือน)
🔸ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
🔸อัตราเงินเดือน 10,010 บาท
🔸ปฏิบัติงาน กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลวชิรบารมี
🔸ส่งใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 14-22 ธันวาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร 👉🏻http://wachira.ppho.go.th/web_wachira/table/news_show.php?id=4231

ใบสมัคร 👉🏻http://wachira.ppho.go.th/web_wachira/table/download_show.php?id=3205