โรงพยาบาลรวมแพทย์สุโขทัย รับสมัครงาน จำนวน 3 ตำแหน่ง

🏣โรงพยาบาลรวมแพทย์สุโขทัย
‼️ประกาศรับสมัครงาน‼️ จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้

1.พยาบาลวิชาชีพ RN มีคุณสมบัติดังนี้
✅สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์
✅มีความรับผิดชอบสูงและสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเต็มความสามารถ
✅มีบุคลิกภาพดี, มีใจรักงานบริการและมนุษยสัมพันธ์ดี
✅มีใบประกอบวิชาชีพ
✅อัตราเงินเดือนตามตกลง

2.ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (Nurse Aid : NA) มีคุณสมบัติดังนี้
✅เพศ ชาย-หญิง อายุ 20-35 ปี
✅มีวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรหลักสูตร การดูแลเด็กและผู้สูงอายุหลักสูตร 6 เดือน
✅มีใจรักงานบริการและมนุษยสัมพันธ์ดี
✅มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
✅อัตราเงินเดือนตามตกลง

3.”แม่ครัวห้องอาหาร” มีคุณสมบัติดังนี้
✅สำเร็จการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป
✅เพศหญิง อายุ ระหว่าง 20-45 ปี
✅มีใจรักงานบริการและมีความอดทนในการทำงาน
✅มีบุคลิกภาพดี, มีมนุษยสัมพันธ์ดี
✅มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
✅อัตราเงินเดือนตามตกลง

📌สนใจสมัครได้ที่ฝ่ายบุคคล ชั้น 1
รพ.รวมแพทย์สุโขทัย
📱โทร.055-612189 ต่อ 137