อบต.แก่งโสภา พิษณุโลก รับสมัคร พนักงานจ้าง 3 ตำแหน่ง

อบต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก รับสมัคร พนักงานจ้าง

ตำแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา (ปวช – ปวส)
พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา (ป.6)
คนงานประจำรถขยะ 1 อัตรา (ไม่จำกัดวุฒิ)

รับสมัครตั้งแต่ 19 – 27 ธันวาคม 2566 ณ งานการเจ้าหน้าที่ อบต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
รายละเอียดเพิ่มเติม