สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร รับสมัคร เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร จำนวน 1 อัตรา

ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อรับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

:ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567