สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก รับสมัคร เจ้าหน้าที่ประจำเมืองจราจรจำลอง 2 อัตรา

สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างระบบสัญญาจ้าง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำเมืองจราจรจำลอง 2 ตำแหน่ง
สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 6-12 มิถุนายน 2566