วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย รับสมัคร ครูสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

ประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ครู)